Overzicht lezingen

17.04.2013 Lezing Ooit Gebouwd Rotterdam deel 2, Cool Zuid: De buurt bestuurt, Luuk de Boer, Rotterdam
06.03.2013 Lezing Ooit Gebouwd Rotterdam deel 1, Cool Zuid: De buurt bestuurt, Luuk de Boer, Rotterdam
15.09.2012 Lezing Het Land van Hoboken/Westersingel/Ooit gebouwd Rotterdam, Luuk de Boer, 24uurcultuur, Museumpark, Rotterdam
08.09.2012 Lezing Het Land van Hoboken/Westersingel/Ooit gebouwd Rotterdam, Luuk de Boer, Arminiuskerk, Rotterdam
08.09.2012 Lezing Restauratie Rijksmonument Eendrachtsweg 24, Luuk de Boer, Bewonersvereniging 2EMW
26.06.2011 Lezing Het Scheepvaartkwartier in historisch perspectief, Luuk de Boer, Jaarlijkse reünie ‘zuidelijke’ VU gynaecologen
30.03.2011 Presentatie ‘De Architect’, Bas de Boer en Luuk de Boer, openbare montessori basisschool De Clipper
16-03-2011 Lezing Hoboken Inspireert, Luuk de Boer, Heerensociëteit 2000
02.10.2010 Lezing Hoboken Inspireert, De historie van Hoboken, Luuk de Boer, Nederlands Architectuur Instituut
10.06.2010 Lezing Het Scheepvaartkwartier in historisch perspectief, Luuk de Boer, Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk
23.04.2010 Lezing Kanker en Architectuur, Luuk de Boer, Stimuleringsfonds Architectuur
28.10.2009 Lezing Het land van Hoboken, Luuk de Boer, Bewonersvereniging 2EMW
28.10.2009 Lezing Westersingel, Luuk de Boer, Bewonersvereniging 2EMW
29.09.2009 De stedenbouwkundige ontwikkeling van Prins Alexander, Luuk de Boer, Historische Vereniging Prins Alexander
09.09.2009 Het Verdwenen Land van Hoboken, Luuk de Boer, Historisch Genootschap Roterodamum